Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
Click to view
Click to view
Click to view
Click to view
בניין המנהלה באוניברסיטת ת"א אוניברסיטת ת”א
ספרימדיה - אשדוד עיריית אשדוד
מרכז תרבות בית דורון רמת גן עיריית ר"ג
ביה"ס אביב ברמת אביב עיריית תל אביב
מרכז קניות ופנאי בגיאורגיה פרטי
אגף מיון ואשפוז בביה"ח פוריה משרד הבריאות
בית הספר הבינלאומי למלונאות
ותיירות באילת
ה"סוכנות היהודית" - מפעל הפיס
מרכז תרבות "בית רוזן" ברמת גן עיריית ר"ג
בית ספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת ת”א
אונברסיטת ת”א
מרכז מסחרי בגיאורגיה פרטי
מכללת נצרת עילית – יזרעאל

משרד העבודה והרווחה,
הסוכנות היהודית

המכללה למנהל, שלוחת אשדוד משרד העבודה והרווחה
בית יד לבנים באשקלון עיריית אשקלון