Go to homepage | לעמוד הבית
About us
Publications & competitions
Contact us
About us
משרד אמריו-מאיוס - אדריכלים ומתכנני ערים, הוקם בשנת 1970 ע"י האדריכלים משה אמריו ואלי מאיוס בוגרי הפקולטה לארכיטקטורה ובניין ערים של הטכניון בחיפה 1965.

בשנים האחרונות הצטרף למשרד האדריכל אריאל אמריו בוגר ביה"ס לאדריכלות של אוניברסיטת ת"א 2002.

חלק ניכר מעבודות המשרד הינו תוצאה של זכיות רבות ופרסים בתחרויות תכנון פומביות, בהן לקח המשרד חלק לאורך שנות קיומו.

המשרד עוסק בתחומי תכנון כגון מבני ציבור, פקולטאות אוניברסיטאיות ומוסדות חינוך, מכלולי מגורים ובנוי ערים ועבודותיו מתאפיינות בהתייחסות אל הקשרים אנושיים וסביבתיים קיימים, ומתבססות על מערכות ברורות לשימוש תוך שאיפה לצקת בהן מוקד של זהות ופעילות.

המשרד מתעדכן בגישות המתחדשות בעולם בתחומים האורבאניים ובטכנולוגיות הבנייה תוך השתתפות שוטפת בתחרויות תכנון, הדרכה במוסדות אקדמיים, ופעילות תרבותית - ציבורית.